editor 30/12/2017

Галъп:  Щастието зависи от възраст, доходи и образование

Икономически по-трудна 2018 година очакват жителите на планетата. Това сочи 41-вото световно изследване „Край на годината“ на „Галъп интернешънъл“. Според анализа 28% от населението на света е оптимистично настроено за икономическото развитие през идващата година, но икономическият песимизъм е 30%, т.е. с 2 пункта по-висок от оптимизма. Настоящото изследване е част от ежегодния изследователски проект на световната асоциация. Тази година то бе проведено от “Галъп интернешънъл“ в сътрудничество с УИН в 55 страни по целия свят. Общо 53 769 души са интервюирани.

18% у нас очакват 2018-а да бъде година на икономически подем, а 26% – на икономически трудности. По отношение на личното щастие през отминаващата година, страната ни отново е на последните места и в света, със стойности, близки до тези на страните от Европа, с 45% определящи се като щастливи, 10% – нещастни, 41% оставащи в средата, а останалите се затрудняват да отговорят.

Икономическият песимизъм по света най-накрая победи

За втора поредна година европейските граждани сериозно се притесняват за просперитета си през следващата година. Предизвикателствата пред бъдещето на ЕС и на Европа като цяло продължиха през 2017 г. и създадоха несигурност, въпреки възникналите признаци на възстановяване в Европа, припомнят от „Галъп“.

За пръв път икономическият песимизъм в ЕС достига до нивата на песимизъм в Русия. Мнозинството от руснаците очакват 2018 да бъде като 2017 г. в страната им. Американското обществено мнение пък е дълбоко разделено в икономическите си очаквания за следващата година.

Най-големи песимисти пък са в Италия, Гърция. Турция е много близо до тях. Нигерия, следвана от Виетнам са от другата страна най-оптимистично настроени за следващата година.

В Индия и Източна Азия очакват дори по-успешна година от сегашната, базирани на впечатляващото представяне на тези региони през 2017 г., докато Западна Азия е доста притеснена.

Надежда на планетата Земя… но по-ниска

39% от изследваното население по света смята, че 2018 г. ще бъде като цяло по-добра от 2017 г., което е с 13 пункта по-ниско в сравнение с предишната година. 23% очакват по-лоша година. 32% смятат, че 2018 ще бъде същата като 2017 г., а други 6% не знаят.

В сравнение с руснаците много повече американски граждани са оптимисти, но пък в САЩ има и повече песимисти, отколкото в Русия. Като цяло, и по този показател Русия в по-голяма степен очаква идващата година да не е нито по-добра, нито по-лоша, а същата, докато американското общество показва повече поляризация на мненията.

Индонезия води по оптимизъм тази година, а Южна Азия е най-оптимистичният регион в света. Европа е в противоположна посока с нетен резултат 0 в страните извън ЕС и само +5 в ЕС. Надеждата изглежда запазена за бързо развиващите се страни, отколкото за по-развитите. Ниските доходи очевидно се съчетават добре с надеждата, тъй като има перспективи за растеж. Например, общият оптимизъм в Бангладеш, Индия, Виетнам и т.н. достига до около +50 нетни стойности, но Гърция е на -30 и Италия е на -41.

По-малко щастлив свят през 2017 г.

Близо две трети от света декларират, че се чувстват лично щастливи. Това е с около 10 процентни пункта по-ниско, отколкото измереното щастие в края на 2016 г. В изследваните 55 държави 8% заявяват, че не са щастливи – почти същите, като 9% в края на 2016 г. и 10% в края на 2015 г.

Изминалата година беше трудна, с несигурност и тероризъм, което най-вероятно е повлияло на много човешки съдби. Независимо от това обаче, по-голяма част от изследваните страни все пак продължават да декларират, че са щастливи, макар и по-малко.

Латинска Америка изглежда е най-щастливият континент в света. Фиджи пък е най-щастливата страна, Колумбия е точно след Фиджи. Иран и Ирак са в дъното на класацията. Нетният резултат в САЩ и Русия относно щастието е равен.

Къде сме ние

Най-голям у нас остава делът на тези, които не очакват промени. Очакванията на българите за започващата 2018 г. са – 25% оптимисти, 22% песимисти, 35% неутрални и 19% затрудняващи са да отговорят. България е в съзвучие с държавите от Източна Европа и е в „златната среда“ сред държавите от Балканите, като на техния фон даже може да се приеме като страна, споделяща повече оптимизъм.

Общият извод от проучването е: „Заражда се глобално общество, в което мненията все повече се определят от принадлежността към стил на живот, а не към нация“ (Иджаз Гилани, „Галъп Пакистан“ (ръководител на проекта „Глобален барометър“)

55-те страни показват появата на глобално общество, в което националните граници все повече се пресичат от световни сегменти според стила на живот. Така например, според изследването, нагласите на младите хора в дадена страна често са по-сходни помежду си, отколкото с по-възрастното население в рамките на съответните национални граници. Същото важи и за групите според доходи и нива на образование.

Нетното щастие в 55-те изследвани страни е с 15 пункта по-високо сред младите (под 34-годишна възраст), отколкото сред по-възрастното население (над 55-годишна възраст).

Групите на хора с високи доходи в тези 55 страни са 32 пункта по-щастливи от групите с най-ниски доходи в съответните общества. Висшистите са с 13 пункта по-щастливи от тези, чието образование е основно или са неграмотни.

Аналитичният екип на глобалното проучване твърди: „Щастието зависи в по-малка степен от страната, в която живееш, и повече от твоята възраст, доходи и образование или начин на живот“.

Методика: Настоящото изследване е част от ежегодния изследователски проект на световната асоциация „Галъп интернешънъл“, наречен „Край на годината“  – ежегодна традиция, инициирана и проектирана под председателството на д-р Джордж Галъп през 1977 г. Тази година то бе проведено от  световната асоциация “Галъп интернешънъл“ в сътрудничество с УИН в 55 страни по целия свят.
    
Размер на извадката и работа на терен:  Общо 53 769 души бяха интервюирани в световен мащаб. Във всяка страна е реализирана представителна извадка от около 1000 мъже и жени: лице в лице (23 страни; 24235 души), по телефон (13 страни; 11656 души) или онлайн (19 страни; 17878 души). Теренната работа в различните страни е проведена от октомври 2017 г. до декември 2017 г. Статистическата грешка в изследването е в диапазон +/-3-5% при доверителен интервал – 95%.

По публикацията работи: Анисия Иванова

Източник: dnes.bg

Коментари: