editor 31/12/2017

 

От 1 януари 2018 г. се увеличават семейните помощи за деца, съобщиха от Дирекция „Социално подпомагане“ във Враца.

За едно дете сумата вече ще бъде 40 лв., за две деца семействата ще вземат по 90 лв., за три – по 135 лв, а за четири деца –145 лв. , като за всяко следващо дете, помощта за семейството расте с 20 лв.

Според приетите последни законови промени е въведен различен доходен критерий, за преценка на правото на подпомагане. Семейства със средномесечен доход до 400 лв. на всеки от членовете, ще получават пълния размер на месечната помощ. Когато средномесечният доход е между 400 до 500 лв. включително, размерът на помощта е 80% от пълния размер. Еднократната помощ при бременност, както и тази за ученици, записани в първи клас и месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година, през 2018 г. ще се предоставят при средномесечен доход, в размер на 450 лв.

От Дирекция „Социално подпомагане“ във Враца уточниха, че родителите няма да подават нови заявления-декларации за отпускане на семейни помощи за деца, ако вече получават такива. Върху досегашните ще бъдат издадени заповеди за изменяне, с новите размери на месечните помощи, до изтичане на срока, за който са отпуснати.

Към края на ноември са изплатени над 1,5 млн. лв. за 13086 деца, уточниха още от дирекцията. Заради допуснати 5 или повече неизвинени отсъствия са спрени детските на 313 семейства за общо 350 деца.

Източник: konkurent.bg

 

 

Коментари: