editor 04/01/2018

Броят на безработните в България е спаднал с над 45% за последните 13 години – от 449.1 хил. души до 247.2 хил. души за периода 2003 – 2016 г., показва анализ на Българската търговско-промишлената палата.

Коефициентът на безработица е намалял от 13.7% през 2003 г. до 7.6% за 2016 г., а за третото тримесечие на 2017 г. е достигнал нива 5.8% по данни на Националния статистически институт и съответно 200.2 хил. безработни лица.

Единствено Румъния е с по-ниска безработица от нашата по последни данни с коефициент на безработица 5.2%. В съседните страни се наблюдават значително по-високи нива на безработица – Сърбия – 15.6%, Македония – 23.2%, Гърция – 20.7%, Турция – 10.7% (по данни на Международния валутен фонд от World Economic Outlook 2017).

Според работодателската организация тази положителна статистика се дължи на подобряване на бизнес климата, но и на недостига на кадри, който е основен проблем пред бизнеса.

Най-голям е броят на безработните със средно образование – 99.6 хил., с основно, начално и по-ниско – 65.3 хил.души, и най-малък е броят на хората с висше образование – 35.2 хил. Голяма част от тези хора не могат да си намерят работа поради ниската квалификация, която имат. От друга страна, има още 205 хил. души от населението, които не търсят работа, макар да имат готовност да почнат. Този своеобразен резерв за пазара на труда обаче в последните години силно намалява – през 2011 г. тази група са били 284 хил. души.

Проучванията на палатата показват, че компаниите изпитват силен недостиг на квалифицирани кадри, като най-много се търсят IT специалисти, хора, завършили машинно инженерство, както и служители в туристическия бранш, транспорта и строителството.

Източник: dnevnik.bg

Коментари: