editor 07/01/2018

Учените от НАСА показаха обобщение на сателитните си наблюдения над озоновата дупка над Антарктида от 2005 г. досега и обявиха, че резултатите са много обнадеждаващи. Според американската космическа агенция размерите на дупката намаляват трайно и това означава, че в недалечно бъдеще може напълно да се затвори.

Добрите резултати според НАСА са заради намаленото потребление на хлор в световен мащаб след подписването на международния Монреалски протокол за веществата, които разрушават озоновия слой. Всъщност агенцията нарича международния договор „огромен успех“. Той е подписан две години след като дупката е открита през 1985 г., но по-осезаем ефект има едва след като с него се налагат ограничения върху производството на хлорофлуоровъглеродни съединения през 2005 г.

Оттогава до 2016 г. – периодът, за който учените наблюдават отблизо движението на дупката, нейният размер намалява с около 20%.

Източник: dnevnik.bg

 

Това означава че в последните 12 години 20% по-малко от вредните вещества, които й влияят, достигат до нея, заради намаленото им производство. Обаче съединенията, произведени преди забраната, имат период на разпад и остават в атмосферата между 50 и 100 години, така че няма как ефектът да е незабавен, поясняват учените от НАСА. Въпреки това прогнозата за пълно или почти пълно затваряне на дупката е оптимистична и ще се наблюдава от поколенията между 2060 г. и 2080 г., смятат от НАСА.

Коментари: