editor 27/01/2018

Регионите на България към момента, Карти: МРРБ

По думите на регионалния министър, целта да се създадат „силни, трайни и жизненоспособни райони“

Изготвени са три варианта за ново райониране на страната, които ще бъдат представени до края на месец март.

Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков в отговор на въпрос от депутата Крум Зарков във връзка със статута на Русе като център на Северен централен район, предаде Фокус“.

„В края на 2017 г. в Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) се инициираха действия във връзка с промяната на териториалния обхват на шестте района за развитие. Предприемането на тази стъпка се налага от необходимостта от по-устойчиви във времето райони за развитие“, изтъкна Нанков.

Той поясни, е целта е създаване на силни, трайни и жизненоспособни райони на основа за стратегическите документи за регионално развитие.

Министърът заяви, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще подложи на обществено обсъждане три варианта за промяна в обхвата на районите за планиране.

В момента районите от ниво 2 (NUTS 2) в страната са шест – Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен, Южен централен и Югозападен.

Ето и идеите за новото разпределение:

Вариант 1 с пет района от ниво 2:

Югозападен, включващ областите София-град, Софийска, Благоевград, Кюстендил и Перник;

Южен централен, включващ областите Пазарджик, Пловдив, Хасково, Кърджали и Смолян;

Югоизточен, включващ областите Стара Загора, Сливен, Бургас и Ямбол;

Североизточен, включващ областите Търговище, Русе, Разград, Силистра, Добрич, Варна и Шумен;

Северозападен, включващ областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово и Велико Търново.

 

 

Вариант 2 с четири района от ниво 2:

Югозападен, включваща областите: Софийска, София-град, Благоевград, Кюстендил и Перник;

Тракийско-Родопски, включващ областите Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Кърджали и Смолян;

Черноморски, включващ областите Сливен, Ямбол, Бургас, Варна, Добрич и Шумен;

Дунавски, включващ областите Търговище, Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново Русе, Разград и Силистра.

 

Вариант 3 с шест района от ниво 2:

Западен, включващ областите Софийска, Благоевград, Кюстендил, Перник, Видин, Монтана и  Враца;

Северен централен, включващ областите Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново Русе, Разград и Силистра;

Североизточен, включващ областите Добрич, Варна, Шумен и Търговище;

Югоизточен, включващ областите Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас;

Южен централен, включващ областите Пазарджик, Пловдив, Хасково, Кърджали и Смолян;

София – град – самостоятелен район от ниво 2.

Източник: desant.net

 

 

 

 

Коментари: