editor 15/05/2018
През първото тримесечие на 2018 г. безработните българи у нас са били над 188 хиляди. От които 111,7 хиляди (59,2%) са мъже и 77,1 хиляди (40,8%) – жени.

Коефициентът на безработицата е 5,7% и в сравнение с първото тримесечие на 2017 г. намалява с 1,2 %, съобщи Националният статистически институт.

От всички безработни 13.7 на сто са с висше образование, 48.1 на сто – със средно, и 38.2 на сто – с основно или по-ниско образование.

Работещите хора на възраст между 55 и 64 години са 570 хиляди, или 58,8% от населението в същата възрастова група.

В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. коефициентът на заетост за населението на възраст 55-64 години се увеличава с 3.6 процентни пункта, като увеличението при мъжете и жените е съответно с 4.1 и 3.2 процентни пункта.

Източник: nova.bg

Коментари: