editor 17/05/2018
Лидерите от Европейския съюз и Западните Балкани са приели декларация по време на срещата на върха в София в четвъртък.

В документа няма ясно разписани срокове и ангажименти за присъединяването на още страни към Общността. Заявена е обаче ясна подкрепа от страна на държавите членки към кандидатките.

ЕС приветства споделената ангажираност на партньорите от Западните Балкани с европейските ценности и принципи. ЕС подкрепя ангажимента им да продължат да продължат да укрепват добросъседските отношения, регионалната стабилност и взаимното сътрудничество”, пише в декларацията.

В текста се казва още, че „ЕС е решен да укрепи и засили своята ангажираност на всички равнища в подкрепа на политическата, икономическата и социалната трансформация на региона, включително чрез засилена помощ“.

Създаването на тесни връзки и възможности в рамките на региона и с ЕС е от основно значение за сближаването на гражданите и икономиките ни, както и за подобряването на политическата стабилност, икономическия просперитет и културното и социалното развитие. Въз основа на постигнатия напредък, включително чрез регионални инициативи, се ангажираме да повишим значително свързаността във всичките ѝ измерения: в областта на транспорта и енергетиката, цифровата и икономическата сфера, както и между хората„, пише още в декларацията.

Лидерите са категорични, че „енергийната сигурност ще бъде приоритет, включително чрез подобрена енергийна ефективност, по-добри трансгранични междусистемни връзки, диверсификация на източниците и маршрутите, както и балансиран енергиен микс, в който по-добре е интегрирана енергията от възобновяеми източници„.

Специално внимание ще бъде отделено на създаването на нови възможности за младите хора, като същевременно се гарантира, че това допринася за социално-икономическото развитие на Западните Балкани„, пише още в документа.

В анекса към декларацията има разписани и други важни точки, свързани с борбата с тероризма, с правовото развитие на всяка една от държавите, с вътрешните реформи, които трябва да бъдат проведени.

Източник: nova.bg

Коментари: