editor 20/05/2018
Кармата е санскритска дума за действие. Тя се основава на духовния принцип за причината и следствието. Всеки човек сам определя своята карма, в зависимост от своите действия и мисли. Научете кои са 12-те закона на кармата, които влияят на живота ви.

Знаете ли, че законите на кармата влияят на живота ви по много начини? Идеята за кармата е, че всяко действие предизвиква ответна реакция. Съответно сложната природа на Вселената гласи, че добрите действия и мисли предопределят добра карма, а лошите – лоша карма. Всяко нещо има определена енергийна вибрация и кармата отвръща със същата вибрация.

12-те закона на кармата, които влияят на живота ви:

№1 Законът за причините и последиците
Това вероятно е най-известният от кармичните закони. Най-общо казано човек получава това, което изпраща във вселената. Ако искате в живота ви да има щастие, мир и любов, тогава вие трябва да бъдете щастливи, омиротворени и обичащи.

№2 Законът за създаването
Животът изиска активното ни участие. За да получим живота, който искаме, ние трябва активно да участваме в неговото създаване, вместо просто да чакаме. Започнете с малки стъпки и те ще ви се отплатят.

№3 Законът за смирението
За да израстваме духовно, ние трябва да приемаме нещата, вместо да се ядосваме за всичко, което не ни допада. Човек трябва да се научи на смирение, вместо постоянно да осъжда и критикува. В същото време вие трябва да се опитвате да променяте света към по-добро.

№4 Законът за израстването
Единственият начин да променим живота си, е като променим самите себе си. Ако не се чувствате удовлетворени от своя живот, трябва да се вгледаме първо в собствената си личност. Не забравяйте, че вие имате контрол единствено върху себе си.

№5 Законът за отговорността

Човек трябва да бъде отговорен за своите действия. Когато нещо не ви допада, първо се вгледайте в себе си, вместо веднага да търсите вината в другите. Това, което ни заобикаля, е огледало на самите нас.

№6 Законът за връзката

Всичко във вселената е свързано, ето защо едно дори малко наше действие може да има голямо влияние. Ето защо влагайте мисъл във всяко нещо, което правите и казвате, тъй като всичко е свързано.

№7 Законът за фокусирането

Не можете да мислите за две неща по едно и също време. Когато съзнанието ви е заето с по-високи ценности, за вас ще бъде невъзможно да се отдаване на по-нисши емоции като гняв или алчност.

№8 Законът за даването

Трябва да живеете според ценностите, които са важни за вас. Не е достатъчно само да говорите за търпение, любов и хармония, докато продължавате да бъдете нетърпеливи и лоши с другите, например.

№9 Законът за тук и сега

Ако живеете в миналото или бъдещето, вие изпускате това, което е в настоящето. Човек трябва да се научи да живее тук и сега.

№10 Законът за промяната

Историята може да се повтаря многократно, докато не научим уроците, от които се нуждаем, за да сменим нашия път в живота. За да продължим напред, трябва да приемем миналото и да си вземем поука.

№11 Законът за търпението и отплатата

Трябва непрекъснато да предприемаме действия за създаване на живота, който искаме и на света, за който се надяваме. Търпението обаче е от ключово значение, защото понякога отплатата идва след време.

№12 Законът за значимостта и вдъхновението

Истинската стойност на нещо е пряк резултат от енергията и намерението, които сте вложили в него. Всеки личен принос е принос към Цялото.

Източник: zdrave.rozali.com

Коментари: