editor 06/06/2018
Европейският парламент и националните правителства постигнаха политическо споразумение да наложат горна граница на цената на телефонните разговори между две държави членки.

Международните обаждания няма да струват повече от 19 евроцента на минута, като това обхваща и текстовите съобщения.

Идеята е част от новия Кодекс за електронните комуникации – предложение за директива, което трябва да замени настоящата нормативна рамка на ЕС за далекосъобщенията. Този набор от мерки е част от по-големия пакет за свързаността, предложен от Европейската комисия през септември 2016 г. Неговата цел е да направи възможно пълноценното участие на гражданите и предприятията от ЕС в цифровата икономика.

През 2017 г. след години на оспорвани преговори и съпротива от телекомите таксите за роуминготпаднаха в ЕС, което даде на пътуващите граждани възможност да говорят в чужбина на същите цени, на каквито и у дома си.

Новият Кодекс за електронните съобщения предвижда:

– да се засили разгръщането на 5G мрежи, като се гарантира наличието на 5G радиочестотен спектър до края на 2020 г. в ЕС и се предостави на операторите предвидимост от поне 20 години по отношение на лицензите

– улесняване въвеждането на нови фиксирани мрежи с много високи капацитети чрез по-предвидими правила за съвместно инвестиране, насърчаване на споделянето на риска при разполагането на мрежи, насърчаване на устойчива конкуренция в полза на потребителите. Новите правила ще осигурят и по-тясно сътрудничество между комисията и органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (БЕРЕК) при надзора на новите мерки

– ползи и защита на потребителите, независимо от това дали комуникират чрез традиционни разговори и SMS-и или чрез Skype,WhatsApp и т.н. Цената на международните разговори в рамките на ЕС не трябва да надвишава 19 цента на минута, като същевременно се гарантира ненарушаване на конкуренцията, иновациите и инвестициите.

Очакваният резултат е бързото и повсеместно въвеждане на мрежи от следващо поколение, като например оптични линии до домашни абонати и широколентови мобилни технологии (5G). Тази засилена свързаност би могла да улесни и създаването на нови стопански дейности и бизнес модели и по този начин да се превърне в твърде важен двигател на растежа.

„Постигнатото споразумение е ключово за изграждането на един истински функциониращ и в полза на всички цифров единен пазар. Новите правила проправят пътя за 500 милиарда инвестиции в мрежи с много голям капацитет, включително в отдалечени и селски райони, за по-добри обществени услуги и по-голяма защита на интересите на предприятията и хората. Договорените правила са от решаващо значение за постигането на целите за свързване в Европа и осигуряването на възможно най-добрата връзка с интернет на всички в ЕС, за да могат да участват пълноценно в цифровата икономика. Тази засилена свързаност ще допринесе за създаването на много нови малки и средни предприятия, ще стимулира предприемачеството и иновациите, ще се превърне във важен двигател на икономическия растеж“, коментира еврокомисарят Мария Габриел.

Постигането на „политическо споразумение“ между Европейския съвет и европарламента означава, че и двете институции са съгласни със законодателното предложение на Европейската комисия и при формалното гласуване то ще бъде одобрено. Държавите членки ще имат две години да въведат новите правила в националното си законодателство.

Източник: dnevnik.bg

Коментари: