editor 07/06/2018
През първото тримесечие на 2018 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 21 479 милиона лева по текущи цени. На човек от населението се падат 3 048 лв. от стойностния обем на показателя. Преизчислен в евро, БВП възлиза на 10 982 милиона евро, като на човек от населението се падат 1 558 евро.

Според сезонно изгладените данни се отчита ръст от 3.6% на БВП през първото тримесечие на 2018 г. в сравнение със същия период на 2017 година.
Спрямо края на 2017 година – последното тримесечие – БВП отчита ръст с 0.9%.

Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) за брутния вътрешен продукт през месеците януари, февруари и март 2018 година.

Според данните на НСИ създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през първото тримесечие на 2018 г. възлиза на 18 782 млн. лв. по текущи цени.

Ръстът на БДС спрямо първото тримесечие на 2017 година е с 3.4%.

Това основно се дължи на регистрирания растеж при операциите с недвижими имоти (6.7% ръст), строителството (6.6% ръст), финансовите и застрахователни дейности (5.5% ръст) и други.

Статистиката показва още, че през първите 3 месеца на 2018 година относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява до 2.2%, което е с 0.3% по-нисък резултат спрямо същото тримесечие на предходната година.

В същото време индустриалният сектор запазва равнището на относителния си дял в добавената стойност на икономиката от 29.3%.

В началото на тази година в сферата на услугите се наблюдава ръст до 68.5% при 68.2% през януари, февруари и март 2017 година.

По предварителни данни в началото на настоящата 2018 година спрямо последните 3 месеца на 2017 година крайното потребление нараства с 0.5%, а бруто образуването в основен капитал бележи ръст с 4.6% .

Износът на стоки и услуги увеличава равнището си с 1.1%, докато вносът на стоки и услуги намалява с 2.2% за същия период.

Източник: news.bg

 

Коментари: