editor 08/06/2018
План за действие за превръщане на София в зелен град ще бъде подготвян в рамките на една година и ще бъде готов през юни 2019 г. Проектът се финансира от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и е част от рамкова инициатива „Зелени градове“.

Документът ще предложи интегриран подход за устойчиво екологично развитие, както и проекти за реализация през следващите 5 години, стана ясно на първата среща за началото на проекта.

Утвърдени консултанти в устойчивото градско развитие ARUP и консултантската фирма Pricewaterhouse Coopers (PwC) са ангажирани с изготвянето на плана.

„За София това е възможност да почерпим сериозен опит и нови идеи за развитие, които да направят града още по-зелен“, каза зам.-кметът по околна среда на Столичната община Йоана Христова. Столична община е първата в България, която се включва в инициативата „Зелени градове“.

Инициативата е подпомогнала редица други градове по света в дефинирането на целите и средствата за екологичното им развитие. Столична община се присъедини към инициативата с решение на Столичния общински съвет от края на януари тази година.

Проектът включва няколко стъпки: анализ на състоянието на околната среда в София и извеждане на няколко приоритетни области, за които има нужда от най-много дейности в посока екологизиране като намаляване на вредните емисии, по-добра енергийната ефективност, подобряване на достъпа до зелени пространства. Друг акцент ще бъде дефиниране на конкретни действия за справянето с предизвикателствата, които да гарантират, че планът може да се реализира на практика. За всяко от действията ще се дефинират и възможните източници на финансиране.

Източник: dnevnik.bg

Коментари: