editor 14/06/2018
Общинските съвети и кметовете да създават собствени звена за контрол на обществения ред и собствени системи за видеонаблюдение. Това предлагат депутати на ГЕРБ и „Обединени патриоти“ в проект за изменение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Така местната власт би получила права, които в момента има само полицията, информира в днешния си брой в. „Сега“.

 

„Създадената през 2009 г. възможност общините да създадат звена „Общинска полиция“ се оказа с ограничена приложимост поради високата цена на издръжката на един полицай. Поради това към момента от тази възможност са се възползвали едва 9 общини – столицата, някои областни градове и други общини с по-добри финансови възможности“, мотивират се вносителите.

Затова предлагат на местните администрации да се разреши „да си създават звена за контрол по изпълнението на актовете на общинския съвет и кметовете, свързани с опазването на обществения ред, общинското имущество, организацията на движението в населените места“. На практика това ще са общински служители, а не като общинските полиции, които са служители на МВР.

На служителите в общинските звена за сигурност ще се даде право да изискват документ за самоличност при констатирано нарушение и да задържат до пристигането на полицията, ако нарушителят бъде хванат на място да уврежда общинско имущество, да нарушава обществения ред или правилата за движение. Това означава, че

в столицата на контрольорите в градския транспорт ще се разреши да задържат хора

до пристигането на служители на МВР. „Служителите на тези звена ще подпомагат цялостната контролна и административно-наказателна дейност на общината, опазването на собствеността и реда. Новите правомощия няма да доведат до допълнително натоварване на общинските администрации, съответно на бюджетите им“, мотивират се вносителите. В общия случай тези дейности ще се извършват, както и досега, от съществуващите общински звена за контрол – инспекторати, общински предприятия – например за контрол по паркирането“, пише още в мотивите.

Служителите ще носят униформи и отличителни знаци, одобрени от съответния кмет. В срок до три месеца от назначаването им те ще преминават и курс по специална програма, изготвена от МВР. Контролиращите от местната администрация ще могат да съставят протоколи за предупреждение и да връчват предписания.

Управляващото мнозинство предлага общините да изграждат и използват свои средства и системи за наблюдение, въз основа на които кметовете ще глобяват с електронен фиш. Чрез предлаганите промени в Закона за местното самоуправление се въвежда изменение и в Закона за движение по пътищата. Според него общините ще имат право да използват за установяване на нарушения на правилата за движение автоматизирани технически средства и системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на МПС-то.

Според вносителите на проекта предложените мерки ще доведат до увеличаване на приходите от наложени глоби и до намаляване на пътнотранспортните произшествия. В момента само от Пътната полиция имат право да наказват с електронен фиш след заснемане с камера.

Промените създават правна възможност, а не са задължение, уточняват вносителите. Заявено е още, че новите текстове не отнемат правото на общините, които желаят и имат необходимия ресурс, да създадат и ползват общинска полиция съгласно Закона за МВР.

Наскоро бе приета и друга сходна промяна – в Закона за частната охранителна дейност. Управляващите дадоха възможност на кметовете да сключват договори с частни охранителни фирми, които да пазят цялото населено място. До този момент можеха да се подписват отделни договори за охрана на училища, паркове, водоеми, общински сгради и др., а сега се въведе възможността за охрана на цели населени места. Въпреки протестите на опозицията и бизнеса правителството и ГЕРБ наложиха промените. Измененията бяха изпратени на Конституционния съд и от президента Румен Радев, и от главния прокурор Сотир Цацаров.

Източник: dnevnik.bg

Коментари: