editor 27/01/2019
Скандална цензура към журналист от страна на президента. Илиана Беновска е със спрян достъп до „Дондуков“ 2 и с анулирана акредитация. За това журналистката сподели сама в предаването „Беновска пита“. Тя направи и обръщение към Румен Радев.

„Президент Радев, още преди да станете такъв ви задавах въпроси по важни за обществото теми. Продължих да питам и когато ви избраха за президент. Окуражих се да питам, защото повярвах, че сте страж на свободата на словото, когато заявихте: „…България да бъде изхвърлена от европейската карта що се касае до свободата на медиите?“ / цитирам сайта на президента от 25.04.2018 г.

В повечето пъти или вие се измъквахте или ваши субекти ви измъкваха от държавнически отговор. Ще се срамувам от вас, като президент, ако това, което получих на мейла си е вашият отговор на моите въпроси: „Вашата акредитация за отразяване на събития на президентската институция е отнета заради поведение, несъвместимо с журналистическата етика.“

На 28.1.2019 г., вие, господин президент Радев, ще направите пред медиите 2-годишния си отчет. Ще ми дадете ли право да „осветя“ 2-годишния ви отчет? Нали искате „повече светлина“? Или моите въпроси ви „осветяват“ не в режисиран от вас спектакъл?

Сигурна съм, че ако премиерът Бойко Борисов, председателят на НС Цвета Караянчева, някой министър, политик, индустриалец, медия забрани достъпът на журналист или на когото и да било пръв ще се провикнете: „Цензура!“ И ще ги сочите с пръст и пред Европа.

Задавала съм въпроси на всички президенти на България от 1992 г. Президентството не е ваше собствено ЕООД. Свещеното задължение на Президента на България е да е на светло пред всички българи. Уж, се обявявате за свобода на словото, но проактивно ставате Главният цензур на парламентарната република и то, в нарушение на Конституцията:

Чл. 39. (1) Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово – писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин.

Чл. 40. (1) Печатът и другите средства за масова информация са свободни и не подлежат на цензура.

Чл. 41. (1) Всеки има право да търси, получава и разпространява информация. (2) Гражданите имат право на информация от държавен орган или учреждение по въпроси, които представляват за тях законен интерес, ако информацията не е държавна или друга защитена от закона тайна или не засяга чужди права.

Погазвате и Закона за радиото и телевизията

Чл. 11. (1) Всяко мнение може да бъде изразявано свободно в медийните услуги.

Питам ви, президент Радев:

1. Вицепрезидентът Илияна Йотова произнасяла ли се е да ми бъде отнета акредитацията? Защото вие сте избрани заедно и тя вие придаде собствения си авторитет, компетенция и избиратели, за да станете президент.

2. В кои президентски документ сте формулирал що е „поведение, несъвместимо с журналистическата етика“ и съответно, антипода му – „поведение, съвместимо с журналистическата етика“?

3. Какви са наградите ви за „поведение, съвместимо с журналистическата етика“: орден, финансово поощрение, пожизнена акредитация?“

Източник: tribune.bg

Коментари: